Nowe czepki klubowe

Jest możliwość zakupu nowych czepków, informacji udziela Tr. W.Turek oraz Tr. M.Więckowski