Numer Konta/Składki

DANE DO WPŁAT:

PKO BP
Numer konta: 53 1020 1664 0000 3002 0428 4477

W tytule proszę podać „składka członkowska” Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc.

Na podstawie statutu zgodnie z §20 pkt. 6.
Wpisowe (płatne przy przyjęciu do klubu) – 30zł
Miesięczna składka członkowska wynosi:

Członkowie z II klasy Szkoły Podstawowej

  • 30zł – zajęcia 1 raz w tygodniu
  • 60zł – zajęcia 2 raz w tygodniu

Pozostali członkowie:

  • 40zł – zajęcia 1 raz w tygodniu
  • 70zł – zajęcia 2 raz w tygodniu
  • 90zł – zajęcia 3 raz w tygodniu
  • 110zł – zajęcia 4 raz w tygodniu
  • 130zł – zajęcia 5 raz w tygodniu
  • 150zł – zajęcia 6 raz w tygodniu

Zasady szczegółowe dotyczące opłat:

  • Składkę członkowską należy wpłacać do 10. każdego miesiąca, przy czym każdy nowy miesiąc zajęć rozpoczyna się 1. danego miesiąca, a kończy z jego ostatnim dniem.
  • Składka członkowska umożliwia uczęszczanie na zajęcia w miesiącu, w którym została wpłacona.

Z poważaniem Zarząd Klubu UKS „Swim Team” Częstochowa