Plan zajęć UKS „SWIM TEAM” w okresie Święta – Nowy Rok

Plan zajęć UKS „SWIM TEAM” ŚWIĘTA.

22 grudnia-zajęcia są bez zmian

24 grudnia MDK, Sienkiewicz – zajęć nie ma

27 grudnia MDK i Mosir (KB) zajęcia są bez zmian
27 grudnia TRAUGUTT –  zajęć nie ma

29 grudnia SP 48, Mosir (KB) zajęcia są bez zmian
29 grudnia TRAUGUTT – zajęć nie ma

31 grudnia MDK i Sienkiewicz – zajęć nie ma

2 styczeń 2019 Sienkiewicz – zajęć nie ma