Składa członkowska

Informacja dotycząca składek członkowskich.

Zarząd UKS „Swim Team” Częstochowa informuje, że od miesiąca lutego 2020r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego.

Składka członkowska oraz wpisowe od lutego 2020r. wynosi:

50zł wpisowe (płatne jednorazowo wraz z pierwszą składką członkowską w chwili rozpoczęcia zajęć w klubie)

Składkę członkowską płaci się raz w miesiącu i wynosi ona:

50zł miesięcznie /1 godzina zajęć w tygodniu
80zł /2 godz. w tygodniu
100zł /3 godz. w tygodniu
120zł /4 godz. w tygodniu

130 zł ZAWODNICY* (wejścia na basen klubowy open)

140zł/5 godz w tygodniu
160zł/6 godz.w tygodniu

160 zł ZAWODNICY* ( wejścia na basen klubowy open +
sala open)

*ZAWODNIKIEM jest osoba, którą wytypowali trenerzy do
reprezentowania Naszego Klubu w zawodach pływackich.

Składka członkowska za zajęcia na sali gimnastycznej (Mosir
KB) od miesiąca Luty 2020r. wynosi:

30 zł miesięcznie / zajęcia 1 raz w tygodniu
50 zł miesięcznie /zajęcia 2 razy w tygodniu

Wpłaty składek członkowskich prosimy dokonywać na konto:

PKO BANK POLSKI
53 1020 1664 0000 3002 0428 4477
W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.