Składki członkowskie

WPŁATY ZA BASEN
(SKŁADKI CZŁONKOWSKIE)

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM CZĘSTOCHOWA przypomina, że składkę członkowską należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o uregulowanie wszystkich zaległych składek i terminowe wpłaty za każdy miesiąc.

W przypadku braku wpłaty w terminie dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.