Zajęcia od września??

Na chwilę obecną nie są podawane żadne informacje odnośnie otwarcia pływalni w Częstochowie.

W czwartek podczas obrad Rady Miasta powinna zostać podjęta decyzja w tej sprawie.

Po decyzji Rady Miasta Zarząd Klubu ” Swim Team” poda informację o zajęciach w bieżącym roku szkolnym.